Ortaklaşa Öğrenme Programı

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, son yıllarda Türkiye’de kültür yönetimi ve politikaları alanında etkin bir tartışma ortamı yaratmak üzere, ulusal ve uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle çeşitli araştırmalar ve projeler yürütüyor. Bu doğrultuda tasarladığı öğrenme programlarıyla ülke genelinde kültür profesyonellerini güçlendirmeyi hedefliyor; seminerler, konferanslar ve atölye çalışmalarıyla paydaşlarını çeşitlendiriyor.

2017-2019 yılları arasında İKSV tarafından Hollanda Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle hayata geçirilen “Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” projesi kapsamında, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki kültür yaşamının ana eğilimlerini, yerel kültür politikalarını, kültür sektöründe sürdürülebilir ilişkiler kurma yöntemlerini ve yeni ortaklıkları kolaylaştırma olanaklarını anlamaya yönelik bir araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırmayla kültür-sanat sektörünün ihtiyaçları analiz edildi ve alanın  öğrenme programları aracılığıyla güçlenme ihtiyacı ortaya çıktı.

“Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak” projesiyle eş zamanlı olarak İKSV, 2018 yılında kültür yönetimi eğitim programı pilot projesiyle kültür profesyonellerinin ihtiyaç ve önceliklerine yönelik ilk adımları attı. Goethe Enstitüsü, Hollanda Büyükelçiliği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde, İKSV ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kültür için Alan” projesi, görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel girişimlere ortam, mekân ve kaynak sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sundu. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bu proje kapsamında üç yıl (2019-2021) devam eden bir Kültür Yönetimi Eğitim Programı yürüttü. Bu program İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve çevre şehirlerden katılan kültür profesyonellerini, alanının deneyimli isimleriyle bir araya getirdi ve bir hafta boyunca dijitalleşmeden kaynak geliştirmeye, kitlesel fonlamadan ekolojiye, pek çok farklı konuyu tartışma fırsatı sundu.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, son olarak 2020-2022 yılları arasında UNESCO’nun Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu desteğiyle “Kültür Hattı” isimli projeyi hayata geçirdi. Türkiye’den bu fonu almaya hak kazanan ilk proje olan Kültür Hattı kapsamında; 68 şehirden 446 kurum ve kişinin katıldığı ihtiyaç analizi çalışması ile 36 farklı şehirden 90 kültür çalışanının dâhil olduğu bir eğitim programı gerçekleştirildi ve “kültür politikaları,” “kültür yönetimi,” “kültür-sanatta kapsayıcılık” ana başlıklarından yola çıkarak hazırlanan videolar ve okuma metinleri üretildi, hedef kitleyle paylaşıldı.

Tüm bu deneyimlerin üzerine kurulacak olan Ortaklaşa Öğrenme Programı, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak. Bu doğrultuda, hak temelli yaklaşımı ve sosyal adaleti benimseyen bir kültür ekosistemi inşa etmek üzere Ortaklaşa Hibe Programı’ndan faydalanan kurum temsilcilerine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kültür kurumlarının, profesyonellerin, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında çalışan yetkililerin katılımına açık bir çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme programı hayata geçirilecek.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın önceki projelerinin bulguları ve Ortaklaşa Diyalog Programı kapsamında yürütülen saha araştırması sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek Öğrenme Programı içeriklerinin kültür politikaları, kültür yönetimi, yerel kültürel planlama, kültürel çoğulculuk, kültüre katılım, kültür-sanatın sosyal ve ekonomik etkisi, kamusal alanda sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekolojik dönüşüm için kültür-sanat temaları etrafında oluşturulması planlanıyor. Öğrenme Programı, proje iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marmara Urban Forum için tasarlanan oturumlarla ilgili herkesin katılımına da açılacak. Bu oturumlarda da yine hak temelli yaklaşımı ve sosyal adalet ilkesini benimsemiş, katılımcı, kapsayıcı yerel kültürel planlamaya ilham verecek uluslararası ve ulusal örneklere yer verilecek.

Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlere ve farklı etkinliklere Avrupa ülkelerinden eğitmenler ve örnek projeler davet etmek üzere EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul ağlarıyla işbirliği yapılacak.