Marmara Urban Forum 4-7 Ekim’de İstanbul’da Düzenleniyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kurumsal paydaşı olduğu Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen Marmara Urban Forum, şehirlerin dönüştürücü gücünün keşfedilmesi ve kutlanması için bir buluşma alanı sunmayı amaçlıyor. MARUF’ta, şehirlerin önemli sorunları arasında yer alan yönetişim, çevre yönetimi, konut hakkı, bilişim, göç ve uyum, kamusal mekân, kent ağları, afet ve risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, altyapı, ulaşım ve hareketlilik, yerel kalkınma, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gibi temalar, disiplinler ve sektörler arası bir yaklaşımla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak tartışılıyor.

Uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlenen bir kent forumu olan MARUF, küresel gündem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm arayışına girme çabasını ortaya koyuyor. 

MARUF’un teması bu yıl “Dayanıklılık ve Ötesi / Resilience and Beyond” olarak belirlendi. Bu tema etrafında şekillenecek oturumlarda, yaşadığımız krizler çağında krizlerin ardından hayatı yeniden kurmanın yollarını hep birlikte arayacağız. Bizim de benzer niyetlerle yürüttüğümüz Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı vesilesiyle sorduğumuz temel bir sorumuz var: “Yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” 

Ortaklaşa Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz saha araştırması ve yuvarlak masa toplantıları esnasında bize ilham veren deneyimler ışığında oluşturduğumuz iki oturumla, bu soruya hep birlikte yanıt aramaya devam etmek istiyoruz. Oturumlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bizi takipte kalın!

Detaylı bilgi için: www.marmaraurbanforum.org 

MARUF’a kayıt olmak için: https://www.marmaraurbanforum.org/kayit