Ortaklaşa

Hibe Programı

Ortaklaşa Hibe Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Hibe programının 3 öncelikli hedefi bulunuyor:

  • Kültür-sanat alanındaki diyalog ve işbirliklerini belediyeler ve STK’lar arasında ortak uygulamalarla geliştirmek;
  • STK’lar ve belediyeler için çalışan kültür profesyonellerini, kültür politikası ve kültür yönetimi alanlarında güçlendirmek;
  • Katılımcı yerel kültür politikası yapma süreçlerini teşvik etmek

Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında, 2025 sonuna kadar iki ayrı proje teklif çağrısı yayımlanacak. Proje çağrılarına, sivil toplum örgütlerinin en az bir belediyeyi ortak alarak, beraber başvurmaları bekleniyor. Projelere özel sektörün, üniversitelerin, kent konseylerinin, belediye birliklerinin, Kültür ve Turizm İl/İlçe Müdürlüklerinin ve sosyal girişimlerin iştirakçi olarak dahil edilmeleri mümkün ve program tarafından teşvik ediliyor.

Toplam bütçesi 1,3 milyon € olan hibe programında, maksimum bütçesi 120.000 € olan en az 6, en fazla 12 aylık projeler fonlanacak.  

Hibe programına 3 farklı proje türüyle katılım sağlanabilir:

  • STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri, ürettikleri kültür ve sanatın farklı alanlarına ait projeler;
  • Atıl ya da kültür-sanat alanında kullanılmayan Belediye’ye ait bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve içerik katkısıyla dönüştürüldüğü mekân odaklı projeler;
  • Yerelde katılımcı kültürel planlamayı ve kültür yönetimini teşvik eden ve mekanizmalar/pratikler öneren projeler.

Önerilen projelerin; demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlık hakları, çevrenin korunması ve engelli hakları gibi temel ilkeleri gözetmesi ve bu konularda yerelde farkındalığı artıracak şekilde tasarlanması beklenmektedir. Başvurular, idari ön incelemesi yapıldıktan sonra içinde İKSV ve MBB temsilcilerinin de bulunduğu toplam beş değerlendiriciden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Duyurular

Ortaklaşa Hibe Programı Ortak Arama Etkinliği 12 Haziran’da

Etkinlik 12 Haziran 2023’te 10:30-16:00 saatleri arasında düzenlenecek.

Ortaklaşa Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Soru Cevap Oturumu Yayımlandı.

Ortaklaşa Hibe Programı'nın 28 Nisan'da gerçekleştirilen ilk bilgilendirme toplantısını çevrimiçi izleyebilirsiniz.

Ortaklaşa Hibe Programı Çevrim içi Soru – Cevap Oturumu 22 Mayıs’ta

Ortaklaşa Hibe Programı - Çevrimiçi Soru - Cevap Oturumu 22 Mayıs Pazartesi günü 11.00'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Duyurular

Ortaklaşa Hibe Programı Ortak Arama Etkinliği 12 Haziran’da

Etkinlik 12 Haziran 2023’te 10:30-16:00 saatleri arasında düzenlenecek.

Ortaklaşa Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Soru Cevap Oturumu Yayımlandı.

Ortaklaşa Hibe Programı'nın 28 Nisan'da gerçekleştirilen ilk bilgilendirme toplantısını çevrimiçi izleyebilirsiniz.

Ortaklaşa Hibe Programı Çevrim içi Soru – Cevap Oturumu 22 Mayıs’ta

Ortaklaşa Hibe Programı - Çevrimiçi Soru - Cevap Oturumu 22 Mayıs Pazartesi günü 11.00'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.