Ortaklaşa
Diyalog Programı

Ortaklaşa Diyalog Programı, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla tasarlandı. Bu amaç doğrultusunda;

Ülke genelinde “Katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür eylemlere, mekanizmalara ve girişimlere ihtiyaç var? Kimler kültür politikalarının geliştirilmesinde rol oynuyor? Bu süreçte kısıtlar, fırsatlar, zorluklar neler? Yerelde faaliyet yürüten kültür profesyonellerinin ihtiyaçları neler?” sorularına yanıt arayan bir araştırma yürütüldü. Araştırma, Türkiye’nin farklı kentlerinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri teşhis etmek amacıyla, kültür sektörünün farklı bileşenleriyle nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinden faydalanılarak Mart–Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, toplamda 12 şehirde 139 bilgi verenle yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme, 30 farklı şehirden 157 katılımcıyla odak grup toplantısı, ülke genelinde 406 çevrimiçi anket ve 1.245 katılımcıyla yüz yüze anket yürütüldü.

2023 yılının Haziran ayında, 7 şehirde, 7 bölgesel yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini, kültür politikaları ve yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye davet eden yuvarlak masa toplantılarında, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültür ekosistemine ulaşmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusuna yanıt arandı. 

2024 yılında, 7 şehirde 7 bölgesel arama konferansı gerçekleştirildi. Arama konferansları, kültür ekosisteminin tüm paydaşlarının ağ oluşturması, deneyimlerini ve fikirlerini tartışması ve paylaşması için etkili bir alan oldu. Konferansın gündeminde, Ocak 2024’te yayımlanan “Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi” raporu doğrultusunda yerel kültür politikası oluşturma konusundaki mevcut durum, karar alma ve politika oluşturma prosedürleri, daha kapsayıcı bir kültür ekosistemi için fırsatlar, zorluklar ve yerel kültür profesyonellerinin ihtiyaçları yer aldı.

2025 yılında ise proje kapsamındaki faaliyetlerden gelen bulgular ve deneyimler doğrultusunda bir politika metni ve yol haritası hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. 

Proje süresince üretilen bilginin yaygınlaştırılması için iletişim faaliyetleri sürdürülecek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütülecek.

Duyurular

Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın Arama Konferansları Yedi Bölgede Gerçekleştirildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu

Ortaklaşa kapsamında gerçekleşen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı.

UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik

İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

Haberler

Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın Arama Konferansları Yedi Bölgede Gerçekleştirildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu

Ortaklaşa kapsamında gerçekleşen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı.

UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik

İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.