Ortaklaşa
Diyalog Programı

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları’nın alandaki 10 senelik deneyim ve birikimleri üzerine kurulan Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında yürütülecek Saha Araştırması ile projenin hedef grupları olan Türkiye genelinde kültür-sanat alanında aktif sivil toplum temsilcilerinin ve yerel yönetimlerde kültür-sanatla ilgili görev yapan temsilcilerin mevcut durumları ve ihtiyaçları belirlenecek.

Araştırmanın ilk ayağında kültür-sanat alanında aktif sivil oluşumlar ve ilgili kamu kurumu temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmaları yapılacak. Ardından Türkiye genelinde kültür-sanat alanında aktif sivil oluşumlar ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla bir anket gerçekleştirilerek Türkiye’de kültürel alanın genel bir fotoğrafı çekilecek. Buna ek olarak, yine Türkiye genelinde yapılacak bir kamuoyu anketiyle genel kamuoyunun kültür ve sanat alanında kamu kurumlarından ne beklediği, mevcut politikaların yapımına ne kadar katılabildiği, ne kadar temsil edildiği ve bunları nasıl algılayıp değerlendirdiği, bu politikalarla ortaya çıkan faaliyetlerin nasıl bir kapsam ve etkiye eriştiği sorularına cevap aranacak.

Araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin kültür ekosistemindeki önemli bir boşluğu dolduracak, kamu-STK işbirliğinin ve katılımcı kültür politikaları oluşturmanın önündeki temel engeller de dahil olmak üzere mevcut durumun kapsamlı bir analizi yapılacak. Bu sayede, ilgili kamu kurumlarının ve STK’ların politika düzeyinde gerekli iyileştirmeleri yapmak için eylemlerini bu araştırma sonuçlarına göre oluşturabilmesi hedeflenecek. Araştırma raporunun yıl sonunda yayımlanması planlanıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından, deprem sonrasında bölgede bulunan kültür-sanat aktörlerinin mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını anlamak, afetin ardından attıkları adımları izlemek ve kısa dönemli planlarını öğrenmek üzere saha ziyaretleri planlandı. Saha ziyaretlerinden elde edilen bulgulardan hareketle krizler çağında kültür-sanatın üstlendiği rolü tartışmaya açmak ve farklı dönemlerde benzer doğal afetlerin ardından afetten etkilenen bölgelerde kültür-sanat alanında yapılan çalışmalara yönelik uluslararası ve ulusal örnekler incelenecek.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye teşvik etmeyi de amaçlıyor. Karşılıklı, birbirinden öğrenmeyi gözetecek bu diyalog programları kapsamında, katılımcı kültür politikaları oluşturma konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütülerek, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültürel ekosisteme ulaşmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var” sorusundan yola çıkan 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı düzenlenecek. 

Veriye dayalı politika önerileriyle daha adil, eşit, kapsayıcı ve katılımcı bir kültür-sanat ekosistemi kurmak üzere bilgi üretecek Ortaklaşa’nın son yılında ise program kapsamındaki faaliyetlerden gelen bulgular ve deneyimlerle bir politika metni ve yol haritası ortaya konulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. 

Proje süresince aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı gibi kurumlarla da ilişki içinde olunacak ve bu diyaloglardan gelen uluslararası iyi örneklerin proje kapsamında hedef kitleyle paylaşılacak.

İKSV proje süresince projenin çıktılarını ve deneyimlerini düzenli Ankara gezileriyle kamu kurumlarıyla paylaşarak, kamu kurumları nezdinde katılımcı kültür politikası yapma süreçleri konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütecek.