İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, Türkiye’de kültür sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor.  İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın yerel düzeyde kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla tasarladığı proje üç yıl sürecek.

Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla desteklenen ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından tasarlanan Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara işbirliğinde gerçekleşiyor. 2023 Ocak’ta başlayan bu projeyle ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşılması hedefleniyor.

Tüm bu hedefler doğrultusunda programın birbirini tamamlayan üç temel ayağı bulunuyor: Öğrenme Programı, Hibe Programı ve Diyalog Programı.

Ortaklaşa
Hibe Programı

Ortaklaşa Hibe Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini, ortak projeler yoluyla geliştirmeyi amaçlıyor. Toplam bütçesi 1,3 milyon € olan hibe programıyla, STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri, belediyeye ait bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve katkısıyla dönüştürüldüğü mekân odaklı projeler, kapsayıcı kültürel planlama ve kültür yönetimini teşvik eden ve mekanizmalar öneren pratikler desteklenecek. Hibe programı kapsamında iki ayrı proje teklif çağrısı yayınlanacak. Proje çağrılarına, sivil toplum örgütlerinin en az bir belediye ortağıyla beraber başvurmaları bekleniyor.

Ortaklaşa
Öğrenme Programı

Ortaklaşa Öğrenme Programı farklı aktörleri, kültür politikaları alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ile bir araya getirerek katılımcılara kültür politikalarının planlanmasında ve uygulanmasında çok yönlü bir bakış kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, kültür politikaları alanının tarihsel gelişim sürecine, güncel planlama stratejilerine, Türkiye’de ve dünyada yerel düzeydeki farklı uygulama örneklerine, uygulamada karşılaşılan fırsatlara ve problemlere odaklanıyor. Bu şekilde, kültürün ele alınmasında tarihsel ve toplumsal bir yaklaşım geliştirilmesi, kentlerin/bölgelerin yaratıcı potansiyellerinin açığa çıkarılması ve uzun vadede uygulanabilir, katılımcı ve kapsayıcı kültür politikalarının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ortaklaşa
Diyalog Programı

Ortaklaşa Diyalog Programı, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla tasarlandı. Program kapsamında, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var” sorusundan yola çıkan 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı düzenleniyor, hazırlanacak kültür politikaları raporu ve politika metniyle katılımcı, kapsayıcı kültür politikaları oluşturma konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütülüyor. 

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı

İKSV, üç temel amacından birini kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bu amaçla kurulduğu 2010 yılından bu yana yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetlerini sürdürüyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı, özellikle son 4-5 yıllık süreçte çalışmalarını farklı şehirlere taşıyarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür sanat çalışanlarının katılım gösterdiği projeler üretiyor. 

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Hakkında

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) ile Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır.

Katılım öncesi fonlarının nihai amacı, vatandaşlara daha iyi fırsatlar sunulması ve vatandaşların AB vatandaşlarıyla eşdeğer standartlara kavuşmasını sağlayarak bireylerin hayatlarını iyileştirmektedir.

Detaylı Bilgi >