Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” (Culture. Future. Goal. We Act to Bring Local Visions to Global Tables) mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

Biz de bu yıl zirveye, İKSV’nin Avrupa Birliği’nin desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği’nin iştirakiyle yürüttüğü, kültür-sanat alanında çalışan STK’lar ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler yoluyla geliştirmeyi hedefleyen “Ortaklaşa: Kültür, Destek ve Diyalog Programı” kapsamında katıldık. Projenin ilk yılında gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerinin ve odak grup çalışmalarının ardından hazırlamaya devam ettiğimiz kültür politikaları raporunun yazarı Doç. Dr. Ulaş Bayraktar “Türkiye’deki yerel kültür politikalarının ekosistem değerlendirmesi: Bulgular ve Potansiyeller” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumda, uluslararası katılımcılarla Türkiye’de yerel yönetimler ve STK’lar arasındaki işbirliklerine dair potansiyelleri ve zorlukları konuştuk.

Dünyanın farklı bölgelerinden 240.000 kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), iki yılda bir düzenlediği kültür zirveleriyle, yerel ve ulusal merkezi yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşlar arasında iş birliğini teşvik etmek için bir platform sağlıyor.

Zirvenin ana teması olan “Kültür Hedefi” önerisi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na kültüre özgü bir hedefin eklenmesini talep eden #culture2030goal kampanyası ile de vurgulanıyor. Bu öneri, UNESCO’nun 2022 Mondiacult Konferansı’nın son deklarasyonuna da yer alıyor.