Adıyaman Kömür
I. Çocuk ve Gençlik Festivali

Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali projesi, Adıyaman ilinin Kömür beldesinde, öncelikli odağı müzik ve tiyatro olacak bir kültür-sanat merkezinin kente kazandırılmasını amaçlıyor.

Adıyaman Kömür
I. Çocuk ve Gençlik Festivali

Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali projesi, Adıyaman ilinin Kömür beldesinde, öncelikli odağı müzik ve tiyatro olacak bir kültür-sanat merkezinin kente kazandırılmasını amaçlıyor.

Kömür’de belediyeye ait atıl durumda bulunan bir yapıyı, beldenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kültür-sanat merkezi haline getirmeyi amaçlayan proje kapsamında, Önce Çocuklar Derneği çocuklara yönelik eğitici atölyeler (boyama, el sanatları, teknoloji ve tasarım, karikatür ve fotoğrafçılık) ve eğitimler sunacak. Diyarbakır’da uzun yıllardır faaliyet gösteren  Ma Music Center, müzik, enstrüman ve ritim dersleriyle, Amed Şehir Tiyatrosu ise tiyatro ve oyunculuk eğitimleri ile projeye katkı sağlayacak. Bu sayede, beldede yaşayan 5-20 yaş arası çocuklara, nitelikli kültür-sanat etkinliklerine erişim ve bu alanda yeteneklerini keşfetme imkanı yaratılması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Kömür Belediyesi Kültür-Sanat Merkezi’nin, farklı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının kültür-sanat odaklı eğitim ve yaratıcı atölyeler düzenleyebileceği, sürdürülebilir bir kültür mekanı haline gelmesi planlanıyor. 

Çocukların ve gençlerin katılımıyla düzenlenecek atölyelerde ortaya çıkan  materyaller ve gösteriler (tiyatro gösterileri , müzikaller, öğretici atölyeler vb.), Adıyaman’ın Kömür beldesinde ”Adıyaman Kömür 1. Çocuk ve Gençlik Festivali” adı altında bir festivalle beldede ve komşu bölgelerde yaşayan herkesle buluşacak. Belde, deprem sonrasında değişen demografik yapısının getirdiği kültür-sanata erişim ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu festivalle, kültür-sanat faaliyetlerinin sürekliliğini hedefliyor.

Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler Yürütülecek?

Kömür’de Yeni bir
Kültür-Sanat Mekanı

Kömür beldesindeki mekan , müzik, tiyatro ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak şekilde yeniden düzenlenecek. Yapı, planlanan uygulamalara uygun bir tasarım anlayışı  ve malzemelerle donatılacak. Mekanın dönüşüm süreci, proje koordinatörü öncülüğünde tüm katılımcılar, proje ortakları ve uzman görüşleri alınarak, bir mutabakat etrafında şekillenecek. Bu faaliyetin amacı, Kömür beldesine bir kültür-sanat mekanı kazandırmak, gerçekleştirilecek atölyeler için uygun bir ortam yaratmak ve proje sonunda beldenin gelecek kültür-sanat etkinlikleri için kalıcı bir mekan oluşturmak.

Sanat Atölyeleri

Projenin üçüncü ayında başlaması planlanan sanat atölyeleri, Adıyaman ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak yürütülecek. Ma Music Center ve Amed Şehir Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilecek atölyelerde fotoğraf, karikatür, boyama, el sanatları, teknoloji/tasarım, tiyatro, müzik, ritim gibi alanlarda eğitimler düzenlenecek ve tiyatro toplulukları ile korolar oluşturulacak. Projeye, Kömür ilçesinden ve Diyarbakır’dan 5 ile 20 yaş arası çocuklar ve genç kadınların katılması hedefleniyor.

Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali

Çocukların ve gençlerin katılımıyla düzenlenecek sanat atölyeleri sonunda ortaya çıkacak ürünler, materyaller ve gösteriler (Tiyatro Oyunları, Müzikaller, Öğretici Atölyeler vb.), Adıyaman Kömür beldesinde “Adıyaman Kömür 1. Çocuk ve Gençlik Festivali” adında bir festival yaratacak. Sürdürülebilirliği planlanarak içinde yerel yönetimin de yer aldığı çok sayıda paydaşla tasarlanan Festival, beldede ve komşu şehirlerde yaşayan herkesle buluşacak ve bölgenin kültür-sanat ekosistemine katkı sağlayacak.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu/Merkezi, Adıyaman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Shuder (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) ile yapılacak işbirliğiyle, projede çalışacak eğitmenlere, gönüllülere ve kültür-sanat profesyonellerine koruyucu ve önleyici tedbirler ile psiko-sosyal destek konularında eğitimler verilecektir.

Projede Kimler Var?

Proje sahibi

Önce Çocuklar Derneği, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların psiko-sosyal, kültürel-sanatsal gelişimi ve dilsel, zihinsel ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmaları desteklemek geliştirmek yapmak ve bu konuda  çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2017 yılında Diyarbakır’da kuruldu. Dernek, tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne referansla yürütüyor, çocukların psiko-sosyal gelişimleri, kültürel ve sanatsal gelişimleri, dilsel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapıyor.

Dernek, çocukları gelişen teknoloji ve bilim çağına hazırlamak üzere amacıyla teknik ve bilimsel atölyeler ve ile eğitimler düzenlerken, aynı zamanda, göçmen ve mülteci çocuklarla çalışıyormalar yürütüyor, çocuk işçiliği ile mücadele ediyor ve bu alanda faaliyet gösteren kişiler ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Kültürel haklara odaklanan dernek, çocukların kültürel gelişimini destekleyecek araçlar geliştirmek için çalışırken, fırsat eşitliği sahip oldukları haklardan tam olarak ve eşit şartlarda fırsatlarda faydalanamayan çocuklara bireysel ve toplumsal alanda imkan ve fırsat eşitliğik sağlamak amacıyla için faaliyet gösteriyor. 

https://oncecocuklar.org.tr/

Proje Ortağı

Adıyaman Kömür Belediyesi’nin ortak olduğu projede, Ma Music Center ve Amed Şehir Tiyatrosu da iştirakçi olarak yer almaktadır. İştirakçiler, projenin dört ay sürecek sanat atölyeleri ile proje sonundaki festivalin tasarım ve uygulama faaliyetlerinde aktif olarak yer alacaklardır.
www.komur.bel.tr

İştirakçiler

Ma Music Center, 2017 yılında kurulmuştur. Müzik alanında çocuklarla ve gençlerle eğitimler, atölyeler tasarlayıp, uygulamaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Konservatuarı geçmişi bulunan sanatçılar tarafından kurulmuştur. Müzik eğitimi alanında faaliyet gösteren Ma Music çocuklar ve gençlere müzik tarihi, müzik formları, orkestra, repertuar, solfej ve enstrüman dersleri veriyor.

mamusicenter.com

 

Amed Şehir Tiyatrosu, 1990 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından kurulan Diyarbakır Şehir Tiyatrosu’nun yerel yönetimlere bağlı olarak yıllar içinde uğradığı değişiklikler ve ardından kapatılması sonucunda burada biriken deneyimle birlikte kuruldu. 2017 yılında Diyarbakır Şehir Tiyatrosu’nun profesyonel oyuncularının bir araya gelerek kurdukları Amed Şehir Tiyatrosu, son beş yılda on dört kişilik bir ekiple dört tiyatro festivali, bir çocuk festivali, 4’ü çocuk oyunu olmak üzere 14 oyun sahneledi.

amedtiyatro.com