Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Ortaklaşa, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini, ortak projeler yoluyla geliştirmeyi; kapsayıcı, katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun!

  Siteden haber almak istiyorum, bu amaçla Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni okudum ve Kişisel Veriler Onay Metni’ni kabul ediyorum

  Türkiye'de
  Yerel Kültür Ekosistemi

  Duyurular

  Çekirdek Eskişehir Projesi Gösterge Oluşturma Atölyesi’nde Sosyal Etki Değerlendirmesi Yapıldı

  Çekirdek Eskişehir projesinin Gösterge Oluşturma Atölyesi‘nde proje kapsamında üretilecek mekânın yaratacağı sosyal etkinin nasıl ölçüleceğine dair göstergeler masaya yatırıldı.

  Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın Arama Konferansları Yedi Bölgede Gerçekleştirildi

  İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

  Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da Düzenlendi

  GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin Artvin Borçka Belediyesi ile yürüttüğü, Ortaklaşa Hibe Programı tarafından desteklenen Demir Elma Festivali projesine hazırlık devam ederken; Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da düzenlendi.

  Duyurular

  Çekirdek Eskişehir Projesi Gösterge Oluşturma Atölyesi’nde Sosyal Etki Değerlendirmesi Yapıldı

  Çekirdek Eskişehir projesinin Gösterge Oluşturma Atölyesi‘nde proje kapsamında üretilecek mekânın yaratacağı sosyal etkinin nasıl ölçüleceğine dair göstergeler masaya yatırıldı.

  Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın Arama Konferansları Yedi Bölgede Gerçekleştirildi

  İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

  Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da Düzenlendi

  GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin Artvin Borçka Belediyesi ile yürüttüğü, Ortaklaşa Hibe Programı tarafından desteklenen Demir Elma Festivali projesine hazırlık devam ederken; Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da düzenlendi.

  Projeler

  Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali
  Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali projesi, Adıyaman ilinin Kömür beldesinde, öncelikli odağı müzik ve tiyatro olacak bir kültür-sanat merkezinin kente kazandırılmasını amaçlıyor.
  İNCELE
  Çekirdek Eskişehir
  Eskişehir'de, Kent Park içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mekan, çok yönlü bir kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.
  İNCELE
  Demir Elma Festivali
  Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi, sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefleyen, çok ortaklı bir festival tasarımı
  İNCELE
  KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı
  KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi, somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanatsal pratikler aracılığıyla görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir misafir sanatçı programını hayata geçiriyor.
  İNCELE
  Previous slide
  Next slide

  Programlar

  Ortaklaşa
  Hibe Programı

  Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlayan Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanına toplam 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlayacak.
  Farklı disiplinlerden kültür-sanat projelerinin destekleneceği hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 Avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 Avro olacak.

  Ortaklaşa
  Öğrenme Programı

  Ortaklaşa Öğrenme Programı farklı aktörleri, kültür politikaları alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ile bir araya getirerek katılımcılara kültür politikalarının planlanmasında ve uygulanmasında çok yönlü bir bakış kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, kültür politikaları alanının tarihsel gelişim sürecine, güncel planlama stratejilerine, Türkiye’de ve dünyada yerel düzeydeki farklı uygulama örneklerine, uygulamada karşılaşılan fırsatlara ve problemlere odaklanıyor. Bu şekilde, kültürün ele alınmasında tarihsel ve toplumsal bir yaklaşım geliştirilmesi, kentlerin/bölgelerin yaratıcı potansiyellerinin açığa çıkarılması ve uzun vadede uygulanabilir, katılımcı ve kapsayıcı kültür politikalarının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

  Ortaklaşa
  Diyalog Programı

  Ortaklaşa Diyalog Programı, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla tasarlandı. Program kapsamında, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var” sorusundan yola çıkan 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı düzenleniyor, hazırlanacak kültür politikaları raporu ve politika metniyle katılımcı, kapsayıcı kültür politikaları oluşturma konusunda savunuculuk faaliyetleri yürütülüyor.  

  Rakamlarla Ortaklaşa

  7

  Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, 175 katılımcı

  Sivil toplum ve belediye çalışanları, yerelde kültür politikaları konuşuyor

  7

  Arama Konferansı, 350 katılımcı

  Çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyoruz

  7

  Ağ Oluşturma Toplantısı, 700 katılımcı

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalarla bir araya geliyoruz.