Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Ortaklaşa, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini, ortak projeler yoluyla geliştirmeyi; kapsayıcı, katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun!

  Siteden haber almak istiyorum, bu amaçla Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni okudum ve Kişisel Veriler Onay Metni’ni kabul ediyorum

  Türkiye'de
  Yerel Kültür Ekosistemi

  Duyurular

  Çekirdek Eskişehir ekibi, Eskişehirli paydaşlarla saha çalışmasında bir araya geldi

  Çekirdek Eskişehir projesinin paydaşları 8-9-10 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir'de saha çalışmasında bir araya geldi

  Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu

  Ortaklaşa kapsamında gerçekleşen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı.

  Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı

  “Demir Elma Çok Ortaklı Bir Festival Tasarımı” kapsamında düzenlenen “Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı” 26 Ocak'ta gerçekleşti.

  Duyurular

  Çekirdek Eskişehir ekibi, Eskişehirli paydaşlarla saha çalışmasında bir araya geldi

  Çekirdek Eskişehir projesinin paydaşları 8-9-10 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir'de saha çalışmasında bir araya geldi

  Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu

  Ortaklaşa kapsamında gerçekleşen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı.

  Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı

  “Demir Elma Çok Ortaklı Bir Festival Tasarımı” kapsamında düzenlenen “Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı” 26 Ocak'ta gerçekleşti.

  Projeler

  Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali
  Adıyaman Kömür I. Çocuk ve Gençlik Festivali projesi, Adıyaman ilinin Kömür beldesinde, öncelikli odağı müzik ve tiyatro olacak bir kültür-sanat merkezinin kente kazandırılmasını amaçlıyor.
  İNCELE
  Çekirdek Eskişehir
  Eskişehir'de, Kent Park içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mekan, çok yönlü bir kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.
  İNCELE
  Demir Elma Festivali
  Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi, sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefleyen, çok ortaklı bir festival tasarımı
  İNCELE
  KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı
  KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi, somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanatsal pratikler aracılığıyla görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir misafir sanatçı programını hayata geçiriyor.
  İNCELE
  Previous
  Next

  Programlar

  Ortaklaşa
  Hibe Programı

  Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlayan Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanına toplam 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlayacak.
  Farklı disiplinlerden kültür-sanat projelerinin destekleneceği hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 Avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 Avro olacak.

  Ortaklaşa
  Öğrenme Programı

  Ortaklaşa Öğrenme Programı, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyor. Bu doğrultuda, hak temelli yaklaşımı ve sosyal adaleti benimseyen bir kültür ekosistemi inşa etmek üzere Ortaklaşa Hibe Programı’ndan faydalanan kurum temsilcilerine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kültür kurumlarının, profesyonellerin, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında çalışan yetkililerin katılımına açık bir çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme programı hayata geçiriliyor.

  Ortaklaşa
  Diyalog Programı

  Ortaklaşa, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Veriye dayalı politika önerileriyle daha adil, eşit, kapsayıcı ve katılımcı bir kültür-sanat ekosistemi kurmak üzere bilgi üretecek Ortaklaşa’nın son yılında ise program kapsamındaki faaliyetlerden gelen bulgular ve deneyimlerle bir politika metni ve yol haritası ortaya konulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. 

  Rakamlarla Ortaklaşa

  7

  Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, 175 katılımcı

  Sivil toplum ve belediye çalışanları, yerelde kültür politikaları konuşuyor

  7

  Arama Konferansı, 350 katılımcı

  Çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyoruz

  7

  Ağ Oluşturma Toplantısı, 700 katılımcı

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalarla bir araya geliyoruz.