Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Projenin amacı; Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan STK’lar İle belediyeler arasındaki diyaloğu, işbirlikleri ve ortak projeler yoluyla geliştirmek; kapsayıcı, katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek ve bu sayede demokrasinin güçlenmesine aracılık etmek.

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun!

  Siteden haber almak istiyorum, bu amaçla Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni okudum ve Kişisel Veriler Onay Metni’ni kabul ediyorum

  Duyurular

  Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

  Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

  STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için 1,3 milyon Avro hibe desteği

  Programla, STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri, desteklenecek.

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalar hayata geçirilecek

  Program, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasında çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak

  Duyurular

  Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

  Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

  STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için 1,3 milyon Avro hibe desteği

  Programla, STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri, desteklenecek.

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalar hayata geçirilecek

  Program, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasında çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak

  Programlar

  Ortaklaşa Hibe Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.
  Program kapsamında, 2025 sonuna kadar iki ayrı proje teklif çağrısı yayımlanacak. Toplam bütçesi 1,3 milyon € olan hibe programında, maksimum bütçesi 120.000 € olan en az 6, en fazla 12 aylık projeler fonlanacak.

  Ortaklaşa Öğrenme Programı Logo

  Ortaklaşa Öğrenme Programı, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak. Bu doğrultuda, hak temelli yaklaşımı ve sosyal adaleti benimseyen bir kültür ekosistemi inşa etmek üzere Ortaklaşa Hibe Programı’ndan faydalanan kurum temsilcilerine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kültür kurumlarının, profesyonellerin, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında çalışan yetkililerin katılımına açık bir çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme programı hayata geçirilecek.

  Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Veriye dayalı politika önerileriyle daha adil, eşit, kapsayıcı ve katılımcı bir kültür-sanat ekosistemi kurmak üzere bilgi üretecek Ortaklaşa’nın son yılında ise program kapsamındaki faaliyetlerden gelen bulgular ve deneyimlerle bir politika metni ve yol haritası ortaya konulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. 

  Rakamlarla Ortaklaşa

  7

  Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, 175 katılımcı

  Sivil toplum ve belediye çalışanları, yerelde kültür politikaları konuşuyor

  7

  Arama Konferansı, 350 katılımcı

  Çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyoruz

  7

  Ağ Oluşturma Toplantısı, 700 katılımcı

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalarla bir araya geliyoruz.