Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Ortaklaşa, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini, ortak projeler yoluyla geliştirmeyi; kapsayıcı, katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun!

  Siteden haber almak istiyorum, bu amaçla Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni okudum ve Kişisel Veriler Onay Metni’ni kabul ediyorum

  Duyurular

  UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik

  İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

  Ortaklaşa Hibe Uygulama Eğitimi

  Ortaklaşa Hibe Programı’nın I. Açık Çağrı döneminde destek alan projelerin temsilcileriyle İKSV’de hibe uygulama eğitimi için bir araya geldik.

  Yerelde Kültür Politikaları | Ne, Neden, Nasıl?

  5 Ekim Perşembe 9:30'da, Marmara Urban Forum'da bir kamu politikası olarak Yerelde Kültür Politikaları'nı konuşuyoruz.

  Duyurular

  UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik

  İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

  Ortaklaşa Hibe Uygulama Eğitimi

  Ortaklaşa Hibe Programı’nın I. Açık Çağrı döneminde destek alan projelerin temsilcileriyle İKSV’de hibe uygulama eğitimi için bir araya geldik.

  Yerelde Kültür Politikaları | Ne, Neden, Nasıl?

  5 Ekim Perşembe 9:30'da, Marmara Urban Forum'da bir kamu politikası olarak Yerelde Kültür Politikaları'nı konuşuyoruz.

  Programlar

  Ortaklaşa
  Hibe Programı

  Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlayan Ortaklaşa Hibe Programı, kültür-sanat alanına toplam 1,3 milyon Avro hibe desteği sağlayacak.
  Farklı disiplinlerden kültür-sanat projelerinin destekleneceği hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 Avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 Avro olacak.

  Ortaklaşa
  Öğrenme Programı

  Ortaklaşa Öğrenme Programı, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyor. Bu doğrultuda, hak temelli yaklaşımı ve sosyal adaleti benimseyen bir kültür ekosistemi inşa etmek üzere Ortaklaşa Hibe Programı’ndan faydalanan kurum temsilcilerine ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm kültür kurumlarının, profesyonellerin, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanında çalışan yetkililerin katılımına açık bir çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme programı hayata geçiriliyor.

  Ortaklaşa
  Diyalog Programı

  Ortaklaşa, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve kültür yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Veriye dayalı politika önerileriyle daha adil, eşit, kapsayıcı ve katılımcı bir kültür-sanat ekosistemi kurmak üzere bilgi üretecek Ortaklaşa’nın son yılında ise program kapsamındaki faaliyetlerden gelen bulgular ve deneyimlerle bir politika metni ve yol haritası ortaya konulacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. 

  Rakamlarla Ortaklaşa

  7

  Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, 175 katılımcı

  Sivil toplum ve belediye çalışanları, yerelde kültür politikaları konuşuyor

  7

  Arama Konferansı, 350 katılımcı

  Çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanıyoruz

  7

  Ağ Oluşturma Toplantısı, 700 katılımcı

  Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalarla bir araya geliyoruz.