Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Araştırması

Türkiye’de Yerel Kültür
Ekosistemi AraştırmasıBu araştırma, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bünyesinde yürütülen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Projesi kapsamında Frekans Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir.

11 Eylül–5 Ekim 2023 tarihleri arasında kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinin ve yerel yönetimlerde kültür politikalarından veya kültür-sanat işlerinden sorumlu temsilcilerin katılımıyla olmak üzere iki farklı çevrimiçi anket ile veri toplandı. Çevrimiçi anketler, yarıda bırakılanlar dikkate alınmadığında, 204 belediye ve 202 STK temsilcisi tarafından dolduruldu. Bu çevrimiçi anketler, Türkiye’nin farklı kentlerinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri teşhis etmek amacıyla gerçekleştirildi.

16 Ağustos–5 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye kent nüfusunu temsilen 1.245 kişi ile yüz yüze bir genel kamuoyu araştırması yürütüldü. Bu genel kamuoyu araştırması, Türkiye’de kamuoyunun kültüre atfettiği anlamı, kültüre katılımı, arz edilen kültürel etkinliklerin kamuoyunda ne kadar karşılık bulduğunu, ihtiyaç ve talepleri, kültürel etkinliklere katılımın önündeki engelleri tespit etmek üzere gerçekleştirildi.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Projesi kapsamında yayımlanan “Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi” başlıklı kültür politikaları raporu için gerçekleştirilen üç farklı anket verisinin tamamı, kültür istatistiklerinin kapsamının genişletilerek veri toplama sürecine farklı paydaşların katılımını teşvik etmesi umuduyla burada açık kaynak olarak paylaşıldı. Araştırmayla ilgili sorularınız için ortaklasa@iksv.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Kent Sakinlerine Sorduk


Belediyelere Sorduk


STK'lara Sorduk