Demir Elma Festivali

Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi, sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefleyen, çok ortaklı bir festival tasarımı

Demir Elma Festivali

Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi, sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefleyen çok ortaklı bir festival tasarımı

GOLA Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği ile Borçka Belediyesi, Borçka’nın kültür politikasını oluşturmak ve bölgenin özgün niteliklerini yansıtan bir festival tasarlamak için bir araya geliyor. Bu işbirliği, Borçka’nın kültür-sanat ekosisteminin ihtiyaçlarını katılımcı metotlarla belirleyerek Borçka Belediyesi’nin kültür politikaları alanındaki önceliklerini belirleme amacını taşıyor. Aynı zamanda, her adımı farklı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla, çok ortaklı bir işbirliği içinde gerçekleştirilecek bir festivalin düzenlenmesi hedefleniyor. Bölgeye özgü, coğrafi işaretli demir elma meyvesi etrafında şekillenecek festivalin, demir elma aracılığıyla bölgedeki farklı aktörleri bir araya getirmesi ve işbirliklerini çeşitlendirmesi bekleniyor.

Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler Yürütülecek?

Kültür Politikası Üretim Süreci

Demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek “Yarım Elma Demir Elma: Çok Ortaklı Bir Festival Tasarımı” projesiyle bölgeye özgü kültür politikalarının geliştirilmesine aracılık edilmesi hedefleniyor. 

Borçka Belediyesi, daha önce düzenlediği Kitap Günleri ve Borçka Tiyatro Festivali gibi kültür-sanat etkinliklerinin deneyimi üzerine, kültür-sanat alanındaki vizyonunu genişleterek, bu alanda daha kapsamlı ve katılımcı bir politika oluşturmayı amaçlıyor. Borçka Belediyesi tarafından coğrafi işaret alınan demir elma meyvesinin kültürel ve ekolojik mirası etrafında, GOLA Derneği’nin çok paydaşlı festival tasarımıyla hayata geçirilecek Demir Elma Festivali, Doğu Karadeniz’de katılımcı kültür-sanat politikalarının oluşumuna katkı sunacak herkesi bir araya getiriyor. 

Bu çerçevede, Artvin ve özellikle Borçka ilçesindeki kültür-sanat ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere bir dizi toplantı düzenlenecek, kültür-sanat politikası yazım atölyesi gerçekleştirilecek ve oluşturulacak çalışma grubunun bir politika metni yazmasına destek verilecek.

Demir Elma Okulu

Projenin ilk aylarında festivali tasarlayacak tüm paydaşların bir araya geleceği Demir Elma Okulu’nda, bir yıla yayılacak çok ortaklı festival tasarım süreci başlayacak.

Demir Elma Hikayeleri Kitabı

Demir Elma Festivali, sivil toplum ve yerel yönetimin ortak tasarım ve uygulama çalışmalarıyla hayata geçirilmesi planlanan çok paydaşlı bir festival. GOLA Derneği’nin 2006 – 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği “Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali” deneyimiyle, Doğu Karadeniz bölgesindeki kültür-sanat aktörleri birlikte festival yapma deneyimini Demir Elma Festivali’ne aktaracak. Borçka’nın kültürel zenginliğini ve yerel değerlerini ön plana çıkararak, bölge halkının aktif katılımıyla zenginleşecek festivalin, 2024 sonbaharında, demir elma hasadı zamanında  düzenlenmesi planlanıyor.

Demir Elma Festivali

Demir Elma Festivali, sivil toplum ve yerel yönetimin ortak tasarım ve uygulama çalışmalarıyla hayata geçirilmesi planlanan çok paydaşlı bir festival. GOLA Derneği’nin 2006 – 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali deneyimiyle, Doğu Karadeniz bölgesindeki kültür-sanat aktörleri birlikte festival yapma deneyimini Demir Elma Festivali’ne aktaracaklar ve geniş bir uzlaşı ile yerel kültür-sanat politikası oluşturacaklar. Borçka’nın kültürel zenginliğini ve yerel değerlerini ön plana çıkararak, bölge halkının aktif katılımıyla zenginleşecek festivalin, 2024 sonbaharında, demir elma hasadı zamanında  düzenlenmesi planlanıyor.

Demir Elma Festivali Filmi

12 ay sürecek zengin ve kapsamlı bir etkinlik serisinin parçası olacak Demir Elma Festivali’nin her aşaması kayıt altına alınarak, projenin sonunda festivalin özgün tasarım ve uygulama hikayesini anlatan bir filme dönüştürülecek. Bu film, festivalin gelişim sürecini, yerel toplulukla olan etkileşimini ve festivalin bıraktığı etkiyi belgeleyecek ve benzer kültürel etkinlikler için bir rehber kayıt olarak hizmet edecek. Böylece bu film, festivalin sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel mirasın aktarımı, toplumsal katılım ve yerel değerlerin kutlanması açısından önemli bir kaynak olacak. Ayrıca, gelecekte benzer projeler geliştirecek kişi ve kuruluşlara ilham verici bir örnek teşkil edecek.

Projede Kimler Var?

Proje Sahibi

GOLA Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği

GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. Derneğin kurucu ekibi, sivil toplumun zayıf olduğu ve yerel kültürlerin stereotipler ile anıldığı Doğu Karadeniz’e ve özelde Laz kültürüne ilişkin ayrımcılığın önlenmesi ihtiyacıyla araya geldi.

GOLA’nın temel amacı, kültür-sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak; binlerce yıllık otokton Laz halkının dili olan Lazcanın ve Laz kültürünün kadim yaşam bilgilerini kayıt altına almak, arşivlemek ve yaşatmak. Dernek, Doğu Karadeniz coğrafyası başta olmak üzere, ülkemizde ve dünyada barışçıl ve demokratik bir dilin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Doğu Karadeniz yerelinde kültür sanat faaliyetleri ve bilgi üretimi merkezli çalışmalar aracılığıyla sürdürülebilir bir çevre ve insan ilişkisinin geliştirilmesine odaklanıyor. GOLA, merkez ile yerel arasında hem bir köprü görevi üstleniyor, hem de kültürel ve sosyal anlamda bir menteşe işlevi görüyor.

Kuruluşunu takip eden ilk 10 yılda, farklı köylerde gezici olarak düzenlediği Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali ile yerel yaşam bilgisini toplayan GOLA, barışçıl farkındalıkların ve merkezde toplanan bilginin kültür ve sanat aracılığıyla yerel topluluklara ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

https://www.golader.org/

Proje Ortağı

Borçka Belediyesi

Borçka Belediyesi, 2022 ve 2023 yıllarında düzenlelediği  Borçka Tiyatro Festivali’nde kazandığı deneyimle, sivil toplum işbirliğiyle oluşturulacak çok paydaşlı ve kapsayıcı bir festival tasarımının hayata geçmesinde aktif bir rol almayı hedefliyor.

www.borcka.bel.tr

İştirakçiler

Goluri

GOLA Derneği’nin sürdürülebilirliğine destek olmak amacıyla kurulan Goluri, yerel ve yavaş yaşam prensiplerine dayanan, deneyim ve farkındalığa odaklanan kültür-sanat merkezli geziler ve etkinlikler tasarlıyor. Goluri’nin düzenlediği etkinlikler arasında, geleneksel yaşam kültürünü, iklim farkındalığını ve doğayla ilişkiyi vurgulayan “Elma Okulu” gibi periyodik etkinlikler ön plana çıkıyor. Goluri, kültür turizmi alanındaki deneyimini Demir Elma Festivali’nin tasarımına aktaracak.

https://www.goluri.com.tr/

Haberler

Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da Düzenlendi

GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin Artvin Borçka Belediyesi ile yürüttüğü, Ortaklaşa Hibe Programı tarafından desteklenen Demir Elma Festivali projesine hazırlık devam ederken; Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da düzenlendi.

Borçka Belediye Meclisi Kültür Politikaları Metnini Kabul Etti!

Borçka Belediye Meclisi, Türkiye’de pek az belediye meclisince yapılan bir çalışmaya imza attı ve kültür politikaları metnini kabul etti.

Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı

“Demir Elma Çok Ortaklı Bir Festival Tasarımı” kapsamında düzenlenen “Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı” 26 Ocak'ta gerçekleşti.

Festivalin Paydaşları Demir Elma Okulu’nda Buluştu

Kasımın son haftasında Ortaklaşa Hibe Programı tarafından desteklenen Demir Elma Festivali’nin ilk hazırlıkları için Borçka’daydık.