Çekirdek Eskişehir

Eskişehir'de, Kent Park içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mekan, çok yönlü bir kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.

Çekirdek Eskişehir​

Eskişehir'de, Kent Park içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mekan, çok yönlü bir kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.​Eskişehir'de, Kent Park içinde bulunan belediyeye ait atıl bir mekan, çok yönlü bir kültür-sanat merkezine dönüştürülüyor.​

Puruli Kültür Sanat Derneği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen Çekirdek Eskişehir projesi, belediyeye ait atıl bir yapıyı herkes için erişilebilir ve çok disiplinli bir mekana dönüştürmeyi hedefliyor. Yerel ve ulusal düzeydeki kültür-sanat aktörleriyle işbirliği içinde yürütülecek proje, mekanı yeniden tasarlamayı ve canlandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, dönüşüm sürecini şekillendirecek paydaş toplantıları, atölyeler ve uzman görüşmeleri gerçekleştirilecek. Elde edilen verilerle, mekanın nasıl yeniden kullanılacağına dair bir Yeniden Kullanım Proje Tasarımı oluşturulacak. Bu tasarım süreci, kültürel katılımı teşvik etmek, kültür-sanat alanını zenginleştirmek ve bu yeni mekanı dezavantajlı grupların erişimine uygun hale getirmek için kültür profesyonellerine rehberlik edecek, uluslararası standartlarda bir örnek oluşturmayı hedefliyor. Çekirdek Eskişehir projesi süresince, kentte faal  farklı paydaşlarla birlikte, mekana uygun eğitimler, programlar ve projeler tasarlanacak.

Kapsayıcı ve Erişilebilir Bir Mekan

Proje, Eskişehir’e herkes için kullanıcı dostu, kapsayıcı ve erişilebilir tasarım ilkelerine uygun bir mekan kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, tasarlanan yapının engelli bireyler için de istihdam olanakları sağlaması hedefleniyor. Proje, fiziksel mekanın dönüşümünün ötesinde, yerel ve ulusal sanat kuruluşları, sanatçılar, engelli hakları aktivistleri ve potansiyel kullanıcılar gibi tüm paydaşları sürece dahil ederek sosyal bir etki yaratmayı ve diğer şehirlere örnek olabilecek uygulanabilir bir model sunmayı hedefliyor.

Çekirdek Eskişehir projesi, Eskişehir’in kültürel yaşamına dinamizm ve çeşitlilik katma hedefindeki yenilikçi yaklaşımıyla, şehrin kültür ve sanat alanında yeni bir dönem başlatmayı vaat ediyor.

Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler Yürütülecek?

Hazırlık ve Keşif Çalışmaları

Projenin başlangıcında, Kentpark içindeki mekan, proje ortakları ve benzer çalışmalar yapan kurumlar tarafından incelenecek. Bu keşif, Eskişehir ölçeğinde mekanın değerlendirilmesini ve ihtiyaç analizini içerecek. Proje ekibi, danışmanlar ve belediye temsilcileri bu analiz için bir araya gelecek.

Saha Çalışması ve Mimari Süreç

Mekanın fiziki ve yapısal tasarımı, merkezde uygulanacak kültür sanat programı ve organizasyon yapısı proje süresince hayata geçirilecek faaliyetler kapsamında katılımcı yöntemlerle belirlenecek. Bu çalışmaya Puruli Kültür Sanat Derneği, Urban.koop, belediye temsilcileri ve Eskişehir’deki yerel aktörler (kültürel olarak dezavantajlı grupları temsil eden STK’lar ile kültür-sanat alanında faaliyet gösteren aktörler) katılacak. İlk iki ay içinde mekana yapılan ziyaretler sırasında tespit edilen yapıdaki eksiklikler giderilerek proje ekibi ve paydaşların asgari ihtiyaçları karşılanacak.

Yeniden Kullanım Proje Tasarımı

Mekanın kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak amacıyla, proje paydaşları ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal aktörlerle çalışmalar yürütülecek. Projenin 11. ayında, tüm sürecin bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve proje tasarımı için nihai konsept belirlenecek.

Sosyal Etki Yönetim Çerçevesinin Oluşturulması

Projenin sonunda, dönüştürülen mekanda düzenlenecek bir etkinlikle projenin hedefleri, faaliyetleri ve önemli aşamaları vurgulanacak. Ayrıca, proje sürecini anlatan bir dokümantasyon filmi üretilerek, yerel ve ulusal paydaşlarla iletişime geçilecek. Tüm faaliyetlerin analiziyle birlikte, mekanın sosyal etki yönetim çerçevesi oluşturulacak.

Projede Kimler Var?

Proje Sahibi

Puruli Kültür Sanat Derneği

Puruli Kültür Sanat Derneği, 2014 yılında toplumun her kesiminin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak, dezavantajlı grupların kültürel hayata aktif katılımını desteklemek ve bu grupların toplumla bütünleşmesini teşvik etmek amacıyla kuruldu. Dernek, haklar ve özgürlükler temelinde politika geliştirilmesini destekleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

 

İletişim, tasarım, kültür ve sanat alanlarında deneyimli profesyoneller tarafından kurulan Puruli, herkesin kültür-sanat hayatına eşit erişimini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler arasında film festivalleri, sinema gösterimleri, atölyeler ve hak savunuculuğu projeleri yer alıyor. Dernek, ayrıca düzenli olarak Engelsiz Filmler Festivali’ni organize ediyor. Festival, Ankara’dan başlayarak 2017 yılında Eskişehir ve İstanbul’u da kapsama alanına ekledi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliğini sürdürüyor. Puruli, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, Malatya Film Festivali, Zeugma Film Festivali, Koç Üniversitesi, Muğla Belediyesi gibi 20’den fazla kurumla erişilebilir gösterimler düzenlemek üzere işbirliği yapıyor.

 

Kültüre Erişim Platformu kurucu üyesi olan Puruli, aynı zamanda BE IN! Erişilebilir Festivaller Ağı‘nın da bir parçası. Bu ağ, Almanya, Belçika, İngiltere, İspanya ve Polonya’daki festivalleri içeriyor ve Türkiye’de ve Avrupa’da sinemaya erişim konusunda çalışan STK’lar, sinema profesyonelleri ve politika yapıcıları bir araya getiriyor. Ağın amacı, engelli bireylerin sinemaya erişimde karşılaştıkları engelleri belirlemek ve bu sorunlara yönelik çözümler üretmek.

http://www.puruli.org/

Proje Ortağı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

2017 yılından bu yana Engelsiz Filmler Festivali ile işbirliği yapılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla projenin fizibilite çalışmalarından veri paylaşımına ve yerel ortaklarla işbirliği geliştirilmesine kadar her aşamasında katkı sağlıyor.

https://www.eskisehir.bel.tr/

İştirakçiler

Urban.koop, kentsel bileşenlere yönelik geniş yelpazede faaliyet gösteren bir kolektif. Kolektif, kent bileşenlerine yönelik araştırmalar, akademik çalışmalar ve yayınlar yapıyor; farklı ölçeklerde planlama ve mimari öneriler sunuyor; değişen temalara sahip kentsel ve kültürel rehberler hazırlıyor; sosyal fayda odaklı atölye çalışmaları düzenliyor; paydaşlı ve disiplinlerarası katılımcı projeleri yönetiyor; kültür-sanat uygulamaları geliştiriyor ve bu alanlardaki yenilikçi fikirleri tartışıyor.

Urban.koop, Çekirdek Eskişehir projesinin saha çalışması ve yeniden kullanım proje tasarımı faaliyetlerinde aktif rol oynayacak. Bu süreçte, yaratılmak istenen mekanın, fiziksel ve kültürel olarak Eskişehir’in diğer bileşenleriyle nasıl entegre olacağına dair tartışmalara katkı sağlayacak.

https://www.urbankoop.org/

Diğer Paydaşlar

İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, kendini sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmeye adamış, sosyal fayda odaklı aktörleri bir araya getiren çok işlevli bir ortak üretim alanıdır. Bu merkez, saha çalışması kapsamında yürütülecek topluluk oluşturma çalışmasının liderliğini üstlenecek. İstasyonTEDÜ, bu çalışmayla sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında etkili bir topluluk inşa etmeyi ve bu alanda faaliyet gösteren aktörlerin işbirliğini ve etkileşimini artırmayı hedefliyor.
https://www.istasyon.tedu.edu.tr/

 

Impact Hub Ankara, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanında çalışan, ekosistem ve topluluk geliştirme faaliyetlerine odaklanan bir kuruluştur. Kuruluş, ortak çalışma alanları, etkinlik ve toplantı salonları gibi mekan temelli olanakların yanı sıra, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon destek programları, araştırma ve kapasite artırma projeleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. Impact Hub Ankara, Çekirdek Eskişehir Projesi’nin Sosyal Etki Yönetim Çerçevesi’nin oluşturulmasında kilit bir rol oynayacak. Bu çalışmayla proje kapsamında elde edilen sosyal etkinin yönetimi ve ölçümü sağlanacak, sürdürülebilir ve etkili bir çerçeve oluşturulacak.
https://ankara.impacthub.net/

 

Eskişehir’deki tarihî Yaş Sebze  ve Meyve Hali Binası’nın restore edilmesi ile oluşturulan Haller Gençlik  Merkezi’nin de içinde bulunduğu Uluslararası Eskişehir Kültür ve Sanat Alanı, kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme ve  anlama çalışmaları kapsamında gerçekleşecek ilk toplantıya ev sahipliği yapacak.

Zihinsel engelli bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı,  engelli bireylerin farklı disiplinlerden sanatsal faaliyetlere dahil oldukları ve  çalışanların bir kısmının engelli bireylerden oluştuğu Gökkuşağı Kafe’nin,  kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme ve anlama çalışmaları kapsamında  gerçekleşecek ikinci toplantıya ev sahipliği yapacak.
https://www.tepebasi.bel.tr/Projedetay.asp?hid=112

 

Eskişehir’de sanat, tasarım ve düşünce alanlarında uğraş veren kişilerin kurduğu bağımsız bir inisiyatif olan Opus XI’in, yerel paydaşlara ulaşma  konusunda projeye katkıda bulunacak.
https://www.opusonbir.com/

 

Kültürel etkileşim ve kaynaşmayı harekete geçirmeyi amaçlayan Katadrom Art, yerel paydaşlara ulaşma konusunda projeye katkıda bulunacak. Bu kurum aynı zamanda Puruli’nin kurucu üyesi olduğu Kültüre  Erişim Platformu’nun, Tepebaşı Belediyesi ile yürüttükleri Katadrom Art Colony isimli projede, mekan deneyimine sahip. Çekirdek Eskişehir için de kurumun mekan tasarımı ve belediye işbirliği deneyiminden faydalanılacak.

https://katadromart.com/