KONSERVE:
Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı

KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi, somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanatsal pratikler aracılığıyla görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir misafir sanatçı programını hayata geçiriyor.

KONSERVE:
Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı

KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi, somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanatsal pratikler aracılığıyla görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir misafir sanatçı programını hayata geçiriyor.

KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi, somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarına sanatsal pratikler aracılığıyla görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir misafir sanatçı programını hayata geçiriyor. 

2021 yılında KARANTİNA kolektifi (İzmir) ve Meeting Points inisiyatifi (Sofya) tarafından uluslararası çalıştaylar sonucunda geliştirilen kavramsal bir çerçevede faaliyet gösteren KONSERVE projesi, 2022 edisyonunda, İzmir, Çanakkale ve Bursa’nın beş köyünde 21 gün süresince 13 sanatçıyı ağırladı. KONSERVE projesinin 2024 edisyonu için Ortaklaşa programının hedefleriyle uyumlu olarak Efes Selçuk Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile işbirliği yapılarak İzmir ve Bursa’nın iki köyünde 21 gün süresince 8 sanatçı misafir edilmesi planlanıyor. Program, sanatçıların yerel kültürlerle etkileşim kurmalarını ve kırsal mirasa yönelik yaratıcı yaklaşımlar geliştirmelerini amaçlıyor. 

KONSERVE ağı bu kapsamda:

  • Kırsal bölgelerin somut olmayan kültürel miras değerlerine sanat aracılığıyla görünürlük kazandırarak bu alandaki farkındalığı artıracak araçlar geliştirmeyi,
  • İzmir’deki bağımsız girişimler, sivil toplum kuruluşları ve Bursa ile İzmir’deki ilçe belediyeleri arasındaki işbirliği kültürünü güçlendirmeyi,
  • Kültürel ve coğrafi ortaklıklara sahip, farklı kuşaklardan ve kökenlerden gelen sanatçılar arasında etkileşimi sağlayacak bir platform kurarak, sanatçılar ve kırsal kesimde yaşayan topluluklar arasında karşılıklı anlayış ve etkileşimi geliştirmeyi,
  • Herkes için kültüre erişimi ve katılımı mümkün kılarak sanatçılarda bu konuda farkındalık oluşturmayı,
  • Kırsal bölgelerdeki folklorik çeşitlilik ve kadim ekolojik pratikleri görünür kılarak kültür üretimini desteklemeyi,
  • Programa dahil olan paydaş ve ortak kurumların birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmek  uluslararası ağlara katılım kapasitelerini artırarak kültürel canlanmaya destek olmayı,
  • Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kültür politikaları oluşturmasına ve bu politikaları kalıcı kılmasına yönelik uluslararası uygulamalar geliştirmeyi,
  • Diğer misafir sanatçı programlarından farklı olarak, katılımcıların köy halkıyla işbirliğine giderek somut olmayan kırsal kültürel miras unsurlarından esinlenerek yapıt üretmesine öncelik vermeyi amaçlıyor.

Program, uluslararası çalışma toplantıları ve çalıştaylar vasıtasıyla proje ortağı belediyelerin kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına yönelik faaliyetler geliştirmesine öncülük ediyor. Programın sonunda, İzmir ve Bursa’da düzenlenecek iki sergi, bir video belgesel ve bir sonuç yayını ortaya çıkacak.

Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler Yürütülecek?

Kentlerarası Misafirlik Programları

Kentlerarası Misafirlik Programları, kapalı çağrı yöntemiyle davet edilen sanatçıların yerel topluluklarla etkileşimini teşvik edecek şekilde tasarlandı. Proje bünyesindeki odak kişiler tarafından organize edilen sosyal buluşmalar, yerel sanatçılar, kadınlar, çocuklar ve genel olarak yerel halkın katılımıyla gerçekleşecek. 21 gün sürecek bu buluşmalar, sanatçıların yapıt üretim sürecine başlamalarına ve somut olmayan kültürel miras unsurlarından esinlenmelerine zemin hazırlayacak. Ayrıca proje ortağı ilçe belediyelerine kültürel mirasın korunması ve bilinirliği alanında karşılaştıkları somut sorunlara uluslararası uzmanlarla çözüm arama fırsatı sunulacak.

Sanatçılar tarafından üretilmesi beklenen eserler arasında fotoğraf, yerleştirme, obje üretimi, video, çağdaş dans, ses tasarımı, doğal malzemelerden kağıt üretimi, yazın, eko print, masal derleyiciliği ve anlatıcılığı gibi çeşitli sanatsal disiplinler bulunuyor.

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Proje süresince kültür politikaları üretme sürecini merkezine alan kapasite geliştirme toplantıları ve atölyeleri, sanatçıların üretim süreçlerinde açık stüdyo ziyaretlerine eşlik edecek sanatçı konuşmaları, Avrupa ülkelerinden kırsal alana ait kültürel mirasın korunması ve görünür kılınması konularında uzman kişilerin katılım göstereceği çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Sergiler

Misafir sanatçı programının sonunda, sanatçılar tarafından kamusal alanlar için üretilen eserler köylerde kalacak. Taşınabilir olan ve işitsel-görsel materyallerle desteklenen eserler ise sürece dair dokümanlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı’nın desteğiyle İzmir’de ve Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Nazım Hikmet Kültürevi’nde sergilenecek. Bu sergilerle programın çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan eserler, geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

Projede Kimler Var?

Proje Sahibi

TEOS Kültür ve Sanat Derneği

2016 yılından bu yana dayanışma ve birlik anlayışıyla faaliyet gösteren Teos Kültür Sanat Derneği (TKS), Ege bölgesinin kültürel kapasitesini artırmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyor. Dernek, kuruluş manifestosu ve tüzüğünde belirttiği gibi, yerel, bölgesel ve uluslararası ağlarla dayanışmayı, ekolojik sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve çeşitliliği önemsiyor. Ayrıca, yerel ve bölgesel kapasite artırımını, mirasın korunmasını ve türler arası eşitlikçi bir dünya görüşünü benimseyen bir yaklaşım izliyor.

https://www.teoskultursanat.com

Proje Ortağı

Nilüfer Belediyesi

Projenin önceki aşamalarında konaklama imkanları sağlamanın yanı sıra, katılımcı sanatçılara ilçenin somut olmayan kültürel miras unsurları hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi, etkili etkinlikler düzenleyerek projeye önemli katkılarda bulundu. Açık stüdyo günleri, sanatçı konuşmaları ve sergiler gibi etkinliklerdeki katılımı güçlendiren bu faaliyetler, belediyenin proje sürecine etkin bir şekilde dahil olduğunu gösteriyor.

Nilüfer Belediyesi, KONSERVE ağının geliştirdiği modelin sürdürülebilirliğini sağlamak için, paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek kapasite geliştirme çalıştaylarının organizasyonu da dahil olmak üzere, önceki aşamalarda gösterdiği desteği sürdürmeye devam edecek. Bu çalıştaylar ve organizasyonlar, proje katılımcılarına değerli bilgi ve deneyimler sunarken, bölgesel ve uluslararası kültürel işbirliklerini de güçlendirmeyi hedefliyor.

https://www.nilufer.bel.tr/

Proje Ortağı

Efes - Selçuk Belediyesi

Efes – Selçuk Belediyesi, proje ekibinde yer alan kültür yöneticileriyle doğrudan bir bağ kurarak projenin etkin bir parçası oldu. Belediye, misafir sanatçıların ilçe içindeki ulaşım ihtiyaçlarını ve nakliye gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca, uluslararası çalıştayın organizasyonunu, açık stüdyo etkinliğinin duyurusunu ve İzmir’deki serginin organizasyonunu da üstleniyor.

https://www.selcuk.bel.tr/

İştirakçiler

İzmir Akdeniz Akademisi:
Çalışmalarını uluslararası bir kurul danışmanlığında sürdüren İzmir Akdeniz Akademisi,   Selçuk Efes Belediyesi özelinde, kültür politikası yazımı bağlamında programa uzman desteği vererek, ortaya çıkacak modelin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. izmeda.org

AnArt:
Seferihisar merkezli olarak faaliyet gösteren AnArt, sanatçı önerileri sunarak programın çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini artırmaya yardımcı olacak. AnArt ayrıca, Selçuk Efes – Seferihisar aksında İzmir Akdeniz Akademisi tarafından planlanan çalıştayın alan araştırmalarına yönelik pilot uygulamaların bir paydaşı olacak. Bu pilot uygulamalar, çalıştayın verimliliğine ve uygulanabilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, AnArt programın sosyal medyada görünürlüğüne de destek verecek.
www.instagram.com/anart_seferihisar 

Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi – KABO:
2022 edisyonunda Misi köyündeki misafirlik programının koordinasyonunu başarıyla üstlenen ve köy halkının sergiye kuvvetli biçimde katılımını sağlayan KABO, program sonrasında Nilüfer Belediyesi ile geliştirdiği güçlü bağ doğrultusunda hem 2024 programına sanatçı önerecek, hem de projenin görünürlüğüne katkı sunacak.
www.instagram.com/kendineait1oda

KARE Kolektif
İzmirli yedi genç sanatçı tarafından kurulan, video ve güncel sanat temelli işler üreten kolektif, programa sanatçı önererek katkıda bulunacak.
instagram.com/karekolektif

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi:
Bergama ve yöresinde somut olmayan kültürel miras ve yerel belleğin dokümantasyonu alanında kapsamlı projeler üreten, ODEON Pergamon Art Space’in kurucuları arasında yer alan inisiyatif, programa sanatçı önerirken “yerel iyi örnek” sıfatıyla Selçuk Efes ve Nilüfer ilçelerinde düzenlenecek çalıştaylara katılarak yerel katılımı güçlendirmeye, katılımcı dokümantasyon yöntemlerine dair deneyimlerini paylaşacak. 
saridenizalti.com

Balconnection:
Selçuk ilçesini merkez alarak güncel sanat alanında ulusal ve uluslararası faaliyetler yürüten inisiyatif, programa sanatçı önerisi ve çalışma stüdyosu temin ederek katkıda bulunacak.
balconnection.com

Dikine Ongoing Project:
İstanbul’dan katılan yegane iştirakçi olarak DOP, programa sanatçı önerileriyle katkıda bulunacak.
www.instagram.com/dikine_ongoingproject

No238 Sanat İnisiyatifi:
Fotoğraf üretimi alanında çalışan inisiyatif, programa sanatçı önerileriyle katkıda bulunacak.
www.instagram.com/no238