Ortaklaşma için Kültür: Yerel Yaklaşımlar ve Deneyimler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kurumsal paydaşı olduğu Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen Marmara Urban Forum’da, biz de Ortaklaşma için Kültür: Yerel Yaklaşımlar ve Deneyimler  başlığı altında buluşuyoruz ve yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültürel ekosisteme ulaşmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var” sorusunu sormaya devam ediyoruz.

Ortaklaşma için Kültür: Yerel Yaklaşımlar ve Deneyimler

4 Ekim Çarşamba I 17:30 – 18:30 I Salon: Oda 2

Anadolu çok sayıda farklı kültürün buluştuğu bir coğrafya ve her kentin kültürel hayatı da kendine özgü nitelikler taşıyor. Bu kültürel zenginliğin toplulukları buluşturan müşterek bir zemin olabilmesi için yerel yönetimler farklı yöntem ve pratikler deniyorlar, geliştiriyorlar. Bu oturumda farklı kentlerden böylesi ilham verici, ufuk açıcı deneyimlerin bir kısmını, bu süreçlerin aktörlerinin dilinden dinleyerek kültür politikalarındaki özgün mekanizma ve pratiklerin farklı kentlere de ilham vermesini umuyoruz. 

Moderasyonunu Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Ulaş Bayraktar‘ın yapacağı oturumda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özgülger, Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin yer alıyor.

Yerel Eylem

Yerel düzeyde uygulanan başarılı kentsel girişimleri ve projeleri sergilemeye odaklanacak bu oturumlarda, tabandan tavana yaklaşımların ve farklı paydaşlar arasındaki iş birliğinin değerini vurgulamak ve katılımcılara ilham oluşturmak ana amaç. Yerel aktörler, 45 veya 60 dakikalık bu oturumlarda yerel, bölgesel veya küresel ölçekte olumlu etki yaratan özgün çalışmalarıyla kapsayıcı, güvenli, sürdürülebilir ve yaratıcı çözümlerini ve stratejilerini paylaşarak bunların yaygınlaşmasına ön ayak olacaklar.

Ayrıntılı program için: https://marmaraurbanforum.org/program  

Kayıt için: https://marmaraurbanforum.org/kayit