12 Şehirde 139 Derinlemesine Görüşme

10 Mart – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 12 ayrı şehirde, 79 kurumdan 139 temsilci ile görüştük.

Ortaklaşa Diyalog Programı kapsamında, Türkiye’de kültür-sanat alanında aktif sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve yerel yönetimlerde bu alanlarda görev yapan profesyonellerin mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere bir araştırma yürütüyoruz.

Araştırmanın ilk ayağında, proje kapsamında yayımlanacak kültür politikaları raporunun yazarı  Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ile Ortaklaşa Araştırma ve Eğitim Koordinatörü Ekin Çuhadar, 10 Mart – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu doğrultuda kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri, bağımsız kültür profesyonelleri ve kamu kurumlarının kültür-sanat işlerinden sorumlu birimleriyle derinlemesine görüşmeler yapıldı. Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin, Konya, Ordu, İzmir ve Bursa’yı içeren 12 şehirde, 79 farklı kurumdan 139 kişi ile bir araya gelindi.

Araştırma, Türkiye’de kültürel alanın genel bir fotoğrafını çekmek üzere tasarlanan bir anket çalışması ile devam edecek. Kültür profesyonelleriyle birlikte, genel kamuoyunu da kapsayacak bu anket ile kamuoyunun kültüre atfettiği anlam, kültürel etkinliklere katılımı, beklentileri, kültür politikalarının tasarlanma sürecine ne kadar katılabildiği, hâlihazırda arz edilen kültürel etkinliklerin kamuoyunda ne kadar karşılık bulduğu gibi sorular irdelenecek.

Araştırmanın sonuçları üzerinden hazırlanacak kültür politikaları raporu yıl sorununda kamuoyu ile paylaşılacak.