Çekirdek Eskişehir Ekibi, Eskişehirli Paydaşlarla Saha Çalışmasında Bir Araya Geldi ​

Puruli Kültür Sanat Derneği‘nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ve Urban.koop iştiraki ile yürüttüğü Çekirdek Eskişehir projesinin paydaşları 8-9-10 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir’de saha çalışması’nda bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenen Çekirdek Eskişehir projesinin uygulamasına 1 Kasım 2023 tarihinde başlandı. Kasım 2024’e kadar devam edecek proje boyunca Eskişehir’de Kentpark içinde bulunan belediyeye ait bir mülkün disiplinlerarası, erişilebilir ve çok fonksiyonlu bir kültür sanat mekanına dönüşümü için gerekli tasarım planı ortaya çıkarılacak. Bu tasarım planı katılımcı bir süreçle, yerel ve ulusal kültür-sanat aktörlerinin katkıları ile oluşturulacak. Proje, kilit paydaşları dönüşüm sürecine dahil ederek bir sosyal etki yaratmayı; diğer şehirlerdeki belediyeler ve ilgili kurumlar için uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir model oluşturmayı ve çeşitli sanat biçimlerinin ve kültürel etkinliklerin gelişebileceği dinamik bir ortam yaratarak Eskişehir’deki kültürel sahnenin canlılığına ve çeşitliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Fotoğraf: Serhat Şatır

Çekirdek Eskişehir’in 8-9-10 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşen saha çalışmasının ilk gününde yürütücü Puruli Kültür Sanat Derneği, proje ortağı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakçi Urban.koop temsilcileri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi. Bu toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Ulaşım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve İmar ve Şehircilik Dairesi’nden temsilciler ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci katılım gösterdi. Toplantıda projenin amaçları, faaliyetleri ve gelecek dönem gerçekleştirilecek faaliyetlerine ilişkin tartışmalar yürütüldü.

Saha çalışmasının ikinci gününde Eskişehirli kültür-sanat inisiyatifleri, sanatçılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve belediye temsilcileri bir araya gelerek proje mekanını yerinde ziyaret ettiler. Katılımcılar Proje Danışmanı İç Mimar Prof. Dr. Nur Ayalp’in rehberliğinde mekanı incelerken burada yapılabilecekler konusunda fikirlerini paylaştılar. Aynı gün öğleden sonra Kentpark’ta bulunan Sosyal Kütüphane’de bir Topluluk Oluşturma Çalışması yürütüldü. İstasyon TEDÜ tarafından yönetilen oturumda katılımcılarla Paydaş Haritalama Atölyesi gerçekleştirildi.

Saha çalışmasının son günü olan 10 Şubat 2024 tarihinde aynı katılımcılar ile Haller Gençlik Merkezi’nde bir araya gelindi ve odak grup çalışmaları yürütüldü. Çekirdek Eskişehir’in mimari tasarımı, kültür-sanat programı ve yönetişim modeli olmak üzere 3 bileşeni üzerine tartışmalar yürütüldü. Proje ekibi tarafından raporlanan bu tartışmalar, önümüzdeki günlerde tüm katılımcılar ile paylaşılacak.