Yedi Bölgede Yedi Yuvarlak Masa Toplantısı

Haziran ayında 7 ayrı bölgede düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında 30 şehirden, 157 kültür-sanat profesyoneli ile bir araya geldik.

Ortaklaşa Diyalog Programı Haziran ayı boyunca, her bölgeden seçilen 7 odak şehirde,  7 yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Bölgedeki diğer şehirlerin de katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantılarda, 141’i kurum temsilcisi ve 16’sı bağımsız, 157 kültür-sanat profesyoneli ile bir araya geldik. Bu toplantılar kapsamında toplam 34 odak grup çalışması düzenledik. 

STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini, kültür politikaları ve yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye davet eden  yuvarlak masa toplantılarında, yerelde “katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi, hak temelli bir kültürel ekosisteme ulaşmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusuna yanıt aradık. 

Ortaklaşa Diyalog Programı’nda yuvarlak masa toplantıları ile temelini oluşturduğumuz bu tartışmaları, 2024 yılında düzenleyeceğimiz arama konferanslarıyla derinleştireceğiz. Yerelde katılımcı kültür politikalarının çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan önerilerle geliştirilmesini hedefleyen Ortaklaşa’nın son yılında ise bu deneyim ve bulgular ışığında  hazırlayacağımız politika metnini kamuoyuyla paylaşacağız.