STK ve belediye çalışanları birlikte üretiyor

Ortaklaşa projesi, aynı zamanda, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye çağırıyor. Proje süresince,  yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması yolunda sivil toplum ve belediye çalışanlarını diyaloğa davet eden çeşitli faaliyetler yürütülecek. Programda Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı gerçekleştirilecek. Ortaklaşa Diyalog Programı’nın çıktıları ve deneyimleri, İKSV’nin kamu kurumları nezdindeki savunuculuk faaliyetlerini de yönlendirecek.

İlgili Haberler

Çekirdek Eskişehir ekibi, Eskişehirli paydaşlarla saha çalışmasında bir araya geldi

Çekirdek Eskişehir projesinin paydaşları 8-9-10 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir'de saha çalışmasında bir araya geldi

Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu

Ortaklaşa kapsamında gerçekleşen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11’inci kültür politikaları raporu Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi başlığıyla yayımlandı.

Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı

“Demir Elma Çok Ortaklı Bir Festival Tasarımı” kapsamında düzenlenen “Kültür Politikaları Belgesi Hazırlık Çalıştayı” 26 Ocak'ta gerçekleşti.