STK ve belediye çalışanları birlikte üretiyor

Ortaklaşa projesi, aynı zamanda, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve yönetimi alanlarında konuşmaya ve beraber öğrenmeye çağırıyor. Proje süresince,  yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması yolunda sivil toplum ve belediye çalışanlarını diyaloğa davet eden çeşitli faaliyetler yürütülecek. Programda Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde 7 yuvarlak masa toplantısı ve 7 arama konferansı gerçekleştirilecek. Ortaklaşa Diyalog Programı’nın çıktıları ve deneyimleri, İKSV’nin kamu kurumları nezdindeki savunuculuk faaliyetlerini de yönlendirecek.

İlgili Haberler

Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmek için 1,3 milyon Avro hibe desteği

Programla, STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri, desteklenecek.

Çevrimiçi ve yüz yüze buluşmalar hayata geçirilecek

Program, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasında çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanacak