Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

İKSV tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı başlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan ve hayata geçirilen proje, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla desteklediği Ortaklaşa projesi, Türkiye’de kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın yerel düzeyde kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla tasarladığı ve üç yıl sürecek Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın birbirini tamamlayan üç temel ayağı bulunuyor: Hibe Programı, Diyalog Programı ve Öğrenme Programı. Tüm bu programlara, projenin ilk yılında ülke genelinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir saha araştırması neticesinde elde edilen veriler temel teşkil edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ulusal ölçekteki bu araştırma “yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusundan yola çıkacak. Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını, mevcut ve muhtemel işbirliği zeminlerini belirleme hedefiyle nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılacak. Araştırmanın ilk adımında deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek. Ülke genelinde devam edecek saha araştırmaları sonunda hazırlanacak kültür politikaları raporu 2023 yılı bitmeden yayımlanacak.

İlgili Haberler

Çekirdek Eskişehir Projesi Gösterge Oluşturma Atölyesi’nde Sosyal Etki Değerlendirmesi Yapıldı

Çekirdek Eskişehir projesinin Gösterge Oluşturma Atölyesi‘nde proje kapsamında üretilecek mekânın yaratacağı sosyal etkinin nasıl ölçüleceğine dair göstergeler masaya yatırıldı.

Ortaklaşa Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın Arama Konferansları Yedi Bölgede Gerçekleştirildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da Düzenlendi

GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nin Artvin Borçka Belediyesi ile yürüttüğü, Ortaklaşa Hibe Programı tarafından desteklenen Demir Elma Festivali projesine hazırlık devam ederken; Doğu Karadeniz Kültür Sanat Ekosistemi İlişkilenme Buluşması Borçka’da düzenlendi.