Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

İKSV tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı başlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan ve hayata geçirilen proje, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla desteklediği Ortaklaşa projesi, Türkiye’de kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın yerel düzeyde kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla tasarladığı ve üç yıl sürecek Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın birbirini tamamlayan üç temel ayağı bulunuyor: Hibe Programı, Diyalog Programı ve Öğrenme Programı. Tüm bu programlara, projenin ilk yılında ülke genelinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir saha araştırması neticesinde elde edilen veriler temel teşkil edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ulusal ölçekteki bu araştırma “yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusundan yola çıkacak. Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını, mevcut ve muhtemel işbirliği zeminlerini belirleme hedefiyle nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılacak. Araştırmanın ilk adımında deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek. Ülke genelinde devam edecek saha araştırmaları sonunda hazırlanacak kültür politikaları raporu 2023 yılı bitmeden yayımlanacak.

İlgili Haberler

Ortaklaşa Hibe Programı Ortak Arama Etkinliği 12 Haziran’da

Etkinlik 12 Haziran 2023’te 10:30-16:00 saatleri arasında düzenlenecek.

Ortaklaşa Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Soru Cevap Oturumu Yayımlandı.

Ortaklaşa Hibe Programı'nın 28 Nisan'da gerçekleştirilen ilk bilgilendirme toplantısını çevrimiçi izleyebilirsiniz.

Ortaklaşa Hibe Programı Çevrim içi Soru – Cevap Oturumu 22 Mayıs’ta

Ortaklaşa Hibe Programı - Çevrimiçi Soru - Cevap Oturumu 22 Mayıs Pazartesi günü 11.00'de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.