Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

İKSV tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı başlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan ve hayata geçirilen proje, ülke genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve bağımsız kültür-sanat profesyonellerine ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla desteklediği Ortaklaşa projesi, Türkiye’de kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı’nın yerel düzeyde kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla tasarladığı ve üç yıl sürecek Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın birbirini tamamlayan üç temel ayağı bulunuyor: Hibe Programı, Diyalog Programı ve Öğrenme Programı. Tüm bu programlara, projenin ilk yılında ülke genelinde gerçekleştirilecek kapsamlı bir saha araştırması neticesinde elde edilen veriler temel teşkil edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ulusal ölçekteki bu araştırma “yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusundan yola çıkacak. Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını, mevcut ve muhtemel işbirliği zeminlerini belirleme hedefiyle nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılacak. Araştırmanın ilk adımında deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek. Ülke genelinde devam edecek saha araştırmaları sonunda hazırlanacak kültür politikaları raporu 2023 yılı bitmeden yayımlanacak.

İlgili Haberler

Ortaklaşa Hibe Programı I. Açık Çağrı Döneminde Desteklenecek Projeler Açıklandı.

Türkiye genelinde, kültür ve sanatın farklı disiplinlerine odaklanan, yerel kültür politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak 4 proje, 11 Milyon TL’lik desteğe hak kazandı

Birinci Açık Çağrı Döneminde Desteklenecek Projeler 20 Eylül’de Açıklanacak!

Ortaklaşa Hibe Programına Türkiye genelinden 121 proje başvurdu.

Marmara Urban Forum 4-7 Ekim’de İstanbul’da Düzenleniyor

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı MARUF23’te “Derin Dalış" ve "Yerel Eylem" formatlarında iki oturum gerçekleştiriyor.