Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

İKSV tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, Salon İKSV’de basın ve kültür kurumlarının katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı. Projenin yürütücüsü olan İKSV’nin Genel Müdürü Görgün Taner ve proje iştirakçisi olan Marmara Belediyeler Birliği’nin Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda Ortaklaşa Proje Yöneticisi H. Selen Akçalı ile İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece projenin detaylarını paylaştı.

“Hepimiz, yaşanan felaket nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgedeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nun yanı sıra ülke çapındaki en önemli çalışmalarımızdan biri de, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı olacak. Hepimiz biliyoruz ki kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve dayanışmayı öne çıkaran bu kapsamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal dayanışma ve sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra özellikle kültür politikalarının oluşturulmasında yerel yönetimler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bu ortak hedefle projemize iştirak eden Marmara Belediyeler Birliği’ne de ayrıca teşekkürler.”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner

 “6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle derin bir acının içerisinden geçiyoruz. Marmara Bölgesindeki belediyeler olarak afet bölgesindeki belediyelerle ihtiyaçları karşılamak adına sürekli iletişim ve koordinasyon halindeyiz. Kentlerde kültürel hizmetlere erişim ve süreçlere katılımın başat aktörlerinden olan yerel yönetimlerin kültür kurumlarıyla el ele çalışması, hem kültür politikalarının geliştirilmesinde hem de kültüre erişim ve katılım için gerekli fırsatlar ve kaynakların sunulmasında kilit rol oynuyor. İşte tam da bu sebeple Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı‘na iştirak etmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bizleri bu çalışmaya dahil eden İKSV’ye ve projeyi mümkün kılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na teşekkür ediyoruz”.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan

Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje, Türkiye’de kültürel alandaki ihtiyaçlara birlikte çözüm üretmenin ve bir ekosistem olarak hareket etmenin önemine olan inançla tasarlandı. Ocak 2023’te resmen başlayan projenin ilk adımları, ülke genelinde dayanışmanın, diyaloğun, kentler arası işbirliklerinin ve sivil toplumun dönüşüm yaratma potansiyelinin en çarpıcı örneklerini gördüğümüz bir döneme denk geldi. Bu zorlu dönem sona erdiğinde ve kentler yeniden canlanmaya başladığında, kültür-sanat alanının tüm aktörlerine, toplumsal iyileşmenin aracıları olarak önemli görevler düşecek. Bu nedenle, büyük endişe ve belirsizlikler barındıran bu dönemde bizleri bir araya getiren, rahatlatan, ilham ve umut sağlayan kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür profesyonellerini desteklemek büyük önem taşıyor. “ORTAKLAŞA: Kültür, Diyalog ve Destek Programı” tam da bu hedefle, yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür politikaları modelini birlikte oluşturmak üzere yola çıkıyor.”

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, Ortaklaşa Proje Yöneticisi H. Selen Akçalı

İlgili Haberler

UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik

İKSV olarak “Kültür. Gelecek. Hedef. Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz” mottosuyla 28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Dublin’de düzenlenen UCLG Kültür Zirvesi’ndeydik.

Ortaklaşa Hibe Uygulama Eğitimi

Ortaklaşa Hibe Programı’nın I. Açık Çağrı döneminde destek alan projelerin temsilcileriyle İKSV’de hibe uygulama eğitimi için bir araya geldik.

Yerelde Kültür Politikaları | Ne, Neden, Nasıl?

5 Ekim Perşembe 9:30'da, Marmara Urban Forum'da bir kamu politikası olarak Yerelde Kültür Politikaları'nı konuşuyoruz.