İKSV Ortaklaşa Platformu Araştırması Your Website

STK'lara sorduk


Kentinizde gerçekleşen aşağıdaki etkinliklerin şehir için ne ölçüde yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?

 Yeterli değil  Orta  Yeterli  Fikri yok/Cevap yok

Kentinizde belediyelerin tüm hizmetler içinde kültür-sanata ayırdığı kaynakların ne ölçüde yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?

 Yeterli değil  Orta  Yeterli  Fikri yok/Cevap yok

Kentinizde belediyelerin kültür-sanat alanında sağladığı hizmetler beklentilerinizi/taleplerinizi karşılıyor mu?

Aşağıdaki faaliyet alanlarından hangilerine dair etkinlikler düzenliyorsunuz?

Etkinliklerinizi düzenlerken aşağıda sayılan unsurlardan hangileri sizler için sorun oluyor?

 Sorun  Ne sorun ne değil  Sorun değil  Cevap yok/Fikri yok

Etkinliklerinizin hedef kitlesine ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz?

%69 Ulaşıyoruz

%31 Ulaşamıyoruz

Etkinliklerinizin hedef kitlesine hangi kanallardan ulaşmaya çalışıyorsunuz?

(Whataspp, email ve kişisel sosyal medya hesapları, diğer başlığı altında açık uçlu olarak en fazla verilen cevap.)

Aşağıdaki unsurlar hedef kitlenize erişmenizi ne derece etkiliyor?

 Etkilemiyor  Ne etkili ne değil  Etkiliyor  Fikri yok/Cevap yok

Kuruluş yılınız nedir?

Kurumunuz kaç kişiden oluyor?

Kurumunuzda çalışanlar mesleki anlamda aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaktadır?

 İhtiyaç duyuyor  Ne ihtiyaç duyuyor ne duymuyor  İhtiyaç duymuyor  Fikri yok/Cevap yok

Kurumunuzun herhangi bir gayrimenkulü var mı?

%21 Var

%79 Yok

Sahip olduğunuz gayrimenkulü hangi amaçla değerlendiriyorsunuz?

Gelir kaynaklarınız nelerdir?

Kentiniz yerel yönetimleri ile kültür-sanat faaliyetleri ile ilgili ne sıklıkta iletişime geçiyorsunuz?

Şimdiye kadar kültür-sanat alanında yerel yönetimlerle işbirliği içinde etkinlik yaptınız mı?

%61 Evet

%39 Hayır

İşbirliği yapamayışınızın sebebi nedir?

En son ne zaman işbirliği yaptınız?

En son yaptığınız işbirliğinin niteliği neydi?

Bu işbirliğini belediyenin hangi birimi ile yürüttünüz?

İşbirliği sırasında aşağıdaki durumlarla ne sıklıkta karşılaştınız?

 Karşılaşmadık  Ne karşılaştık ne karşılaşmadık  Karşılaştık  Fikri yok/Cevap yok

Yerel yönetimlerden en öncelikli beklentileriniz nelerdir?

 1. Öncelik  2. Öncelik  3. Öncelik

Sizce STK-Belediye işbirliğinde aşağıdaki unsurlar ne derece belirleyici oluyor?

 Belirleyici değil  Ne belirleyici ne değil  Belirleyici  Cevap yok/Fikri yok

Belediye mevzuatının ve işleyişinin çalışmalarınıza etkisini değerlendirebilir misiniz?

 Zorlaştırıyor  Ne zorlaştırıyor ne kolaylaştırıyor  Kolaylaştırıyor  Fikri yok/Cevap yok

Son 3 yıl içinde kentinizde işbirliği yaptığınız kültür-sanat alanında çalışan yerel veya ulusal düzeyde STK, kolektif veya inisiyatif var mı?

İşbirliği deneyimlerinizde ilişkilerinizi zorlaştıran unsurların hangilerini ne ölçüde yaşadınız?

(Ulusal işbirliklerini zorlaştıran unsurlar)

 Zorlaştırdı  Ne zorlaştırdı ne zorlaştırmadı  Zorlaştırmadı  Fikri yok/Cevap yok

Son 3 yıl içinde uluslararası düzeyde işbirliği yaptığınız STK, kolektif veya inisiyatif var mı?

%33 Var

%67 Yok

İşbirliği deneyimlerinizde ilişkilerinizi zorlaştıran unsurların hangilerini ne ölçüde yaşadınız?

(Uluslararası işbirliklerini zorlaştıran unsurlar)

 Zorlaştırdı  Ne zorlaştırdı ne zorlaştırmadı  Zorlaştırmadı  Fikri yok/Cevap yok

Kentinizde yürütülen kültür-sanat etkinliklerine dair alınan kararlarda etkili olduğunuzu düşünüyor musunuz?

%34 Etkiliyiz

%66 Hayır, etkili değiliz

Hayır ise, nedenleri nedir?

Öne çıkan yanıtlar:


 Bilgi ve iletişim eksikliği
 Aktif etkinlik yapamama
 Amaç farklılığı
 İletişim sorunları
 Belediye işbirlikleriyle ilgili sorunlar
 Karar alma süreçlerinde katılım eksikliği
 Belediye başkanının tavırları
 Politik ayrılıklar

STK’ların, kolektiflerin ve inisiyatiflerin yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha geniş katılımını sağlayacak faktörlerin önem derecelerini değerlendirebilir misiniz?

 Önemli  Ne önemli ne önemsiz  Önemsiz  Fikri yok/Cevap yok


Kent Sakinlerine Sorduk


Belediyelere Sorduk